Op 9 juni 2016 werd de Algemene Vergadering van de Vlaamse Liga NAH uitgebreid. De naam werd veranderd naar NAH Liga en de statuten werden aangepast. Het bestuur werd versterkt met nieuwe leden.

 

Statuten vind je in het staatsblad. Volg deze link BS Statuten 9 juni 2016