TUSSENKOMSTEN VAPH

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

  1. Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen.

 

  1. Het VAPH biedt volgende vormen van ondersteuning op maat

Rechtstreeks toegankelijke hulp  Rechtstreeks toegankelijke hulp(VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicap specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet u geen aanvraag indienen.

Lees meer over Rechtstreeks toegankelijke hulp

 

Hulpmiddelen en aanpassingen (VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN)

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor assistentiehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kunt u bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u aanvragen.

Lees meer over Hulpmiddelen en aanpassingen

 

Persoonsvolgend budget(VOOR MEERDERJARIGEN)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

 

Persoonlijk-assistentiebudget (VOOR MINDERJARIGEN)

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.

Lees meer over Persoonlijke-assistentiebudget

 

Multifunctioneel centrum (VOOR MINDERJARIGEN)

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort vereist.

Lees meer over Multifunctioneel centrum

 

Een tolk voor doven en slechthorenden (VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN)

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorende begrijpt. Het VAPH kan een recht op tolkuren geven om een tolk voor doven en slechthorenden te betalen in de privésituatie.

Lees meerTolk voor doven en slechthorenden

 

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs (VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN)

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Lees meer over Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

(Folder_HandicapDoorOngeval_Single-20160908 (1)

Vraagverheldering door een dienst ondersteuningsplan (VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN)

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet. Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicap specifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een  ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen

Lees meer over Vraagverheldering door een dienst ondersteuningsplan

 

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

In maart 2016 gaf het VAPH een  handige brochure uit.

In deze brochure staat uitgelegd hoe u een aanvraag voor ondersteuning kunt indienen bij het VAPH: welke stappen moet u ondernemen, wie kan u bijstaan, wat gebeurt er nadat u een goedkeuring gekregen hebt? Er wordt ook uitgelegd hoe u in dringende gevallen ondersteuning kunt krijgen en wat u moet doen als u niet akkoord bent met de beslissing van het VAPH.

publicatie_hoe-een-aanvraag-indienen_maart 2016 

 

Is jouw handicap het gevolg van een ongeval of een medische fout? Lees dan zeker deze brochure uitgegeven door VAPH.

Folder_HandicapDoorOngeval_Single-20160908 (1)
 

no replies

Laat een bericht achter