Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 werd ons eerste volledige werkjaar.  We blijven werken met het zonnebloemmodel zoals het op onze website beschreven staat. Met dit model kunnen regionale samenwerkingsverbanden en werkgroepen in verschillende snelheden werken terwijl ze op de hoogte blijven van elkaars de initiatieven rond NAH. En afstemmen als het om een initiatief gaat dat verder reikt dan de eigen regio of de eigen werkgroep.

In 2017 ging de werkgroep sensibilisering verder op zijn elan door een tweede week van NAH te organiseren. De groep brede zorg deed een bevraging bij de GGZ. De groep innovatie en onderzoek had zijn eerste wetenschapsdag. De werkgroep VTO kreeg vorm door de samenwerking met Sig te formaliseren en deze groep kreeg ook een vaste voorzitter.

Lotgenotencontacten blijft een heikel punt. Enerzijds krijgen we vragen naar lotgenotencontacten en anderzijds is het moeilijk om groepen te laten functioneren. We denken dat de oorzaak hiervan is: de verspreiding van vragers en ook de uiteenlopende verwachtingen van vragers.

Het gebruikersplatform met de interactieve website en met de facebookwerking is een constante. Sinds de opstart is het aantal contacten op de website  constant. De gesloten FB pagina kent een groeiend aantal leden. Op de open FB pagina groeit het aantal volgers gestaag.

Niettegenstaande de NAH LIGA geen betaalde kracht heeft en uitsluitend werkt met de vrijwillige maar enthousiaste inzet van velen heeft ze in 2017 toch enkele mooie initiatieven genomen. In 2018 zetten we die zeker verder.

Klik hier voor het  volledige jaarverslag  Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 was het jaar dat de Vlaamse Liga NAH en het Vlaams Platform NAH samengingen in één vzw: de NAH LIGA.

Op 9 juni werd de nieuwe vzw een feit. Nieuwe statuten, uitbreiding van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. De NAH LIGA streeft naar de realisatie van het hersenletselplan dat gelanceerd werd in september 2015. .

Er werd gekozen om te werken volgens het zonnebloemmodel. Met dit model kunnen regionale samenwerkingsverbanden en werkgroepen in verschillende snelheden werken terwijl ze op de hoogte blijven van elkaars de initiatieven rond NAH. En afstemmen als het om een initiatief gaat dat verder reikt dan de eigen regio of de eigen werkgroep.

Niettegenstaande de energie die aan de formele organisatie van de vzw moest besteed worden is zij er in geslaagd om al een aantal acties te organiseren. De werkgroep sensibiliseren met de week van NAH in oktober 2016 kende een onverwacht succes. De andere werkgroepen zijn opgestart en kunnen in 2017 voluit aan de slag

Klik hier voor het volledige jaarverslag:    Jaarverslag 2016

 

Jaarverslag 2015

Ook in 2015 blijkt de Vlaamse Liga NAH nog steeds een relevante vereniging te zijn voor mensen met NAH en hun omgeving. Dit blijkt uit veelvuldige contacten met mensen met NAH en andere stakeholders die de Liga geregeld blijven bevragen (professionelen, overheid, onderzoeksinstanties, studenten,…) 2015 konden nog enkele ambities gerealiseerd worden met de tijdelijke projectmiddelen van het VAPH ifv het subrogatieproject die toen ook afliepen. Voor de Liga was dit een zware beperking: per 1/9/15 was er geen professionele kracht meer in dienst. De vernieuwing van de website was een schot in de roos. Geregeld wordt de Liga gecontacteerd door bezoekers van deze site. Vanaf 2015 werkt de Liga verder met beperkte middelen en dankzij de inzet van enkele vrijwilligers. Gezien de beperkte middelen waarover de liga beschikt duikt de vraag naar de verdere toekomst op. Het wordt vooral uitkijken naar de verdere samenwerking met het Vlaams Platform NAH in functie van de realisatie van het Vlaams Hersenletselplan.

Klik op onderstaande link om het volledige jaarverslag te lezen: Jaarverslag 2015