Lid worden

Lid worden

De NAH Liga is een gebruikersvereniging en ontvangt geen structurele financiële steun.

De Liga put haar inkomsten uitsluitend uit de inbreng van privé-middelen (giften en lidmaatschapsgelden).

 

Steun onze vereniging en word lid!

U wordt lid door:

– storting van het jaarlijks lidgeld van €25 als particulier en €50 als organisatie, over te schrijven op bankrekening BE88 0013 2923 3941 GEBABEBB met de vermelding “Lidgeld + uw naam”en- het inschrijvingsformulier hieronder in te vullen

 

Van harte dank!

Lidaanvraag formulier