Missie en visie

Missie

De NAH Liga wil alle mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een NAH en hun omgeving verbinden en versterken.

Dit zijn onder andere professionelen in de zorg, ervaringsdeskundigen met een NAH of met een familielid met een NAH, vormingsinstanties, hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstanties, overheden, … .

De NAH Liga moedigt iedereen aan om de krachten te bundelen over de regio’s heen. Zo werken we samen aan een sterk netwerk waar ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan, dit alles in functie van de optimale levenskwaliteit van mensen met een NAH.

De NAH Liga verdedigt vanuit dit netwerk ook op beleidsniveau de belangen van mensen met een NAH. De NAH Liga is het centrale aanspreekpunt voor de overheid.

 

Visie

Het  Vlaams hersenletselplan werd gelanceerd op 17 september 2015. De NAH Liga realiseert het hersenletselplan en groepeerde haar acties rond volgende speerpunten.

Sensibilisering

Brede zorg

Innovatie en onderzoek

Vorming

De visie van de NAH Liga is terug te vinden in de tekst van het hersenletselplan, die u hier kunt downloaden. Vlaams hersenletselplan