NAH Congres 24 september 2020

Het congres gaat niet door op 24 september 2020. Het wordt uitgesteld naar het voorjaar 2021. We houden u op de hoogte.

Vooraankondiging  

De NAH LIGA en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op donderdag 24 september 2020 in Van der Valk Hotel te Beveren-Waas. Leg deze datum al vast in je agenda!

Het NAH-congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH. 

We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken. 

Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle sessies over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen zorgen voor peper en zout.

Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken. 

Er is accreditering voor artsen voorzien. De activiteit zal ook in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille en Pro-Q-Kine.

Het programma en mogelijkheid tot inschrijving komen eind maart 2020 online. Hou de nieuwsbrief van Sig in de gaten.

NAH-cafés voorjaar 2020

De NAH-cafés tijdens de Week van NAH 2019 waren een succes. Er werden, verspreid over Vlaanderen – 17 cafés georganiseerd en 530 mensen namen deel.

Er kwam dan ook snel een vraag vanuit de regio’s om dit te herhalen. En, als het even kan, mag  dat twee keer per  jaar zijn.

De NAH-cafés voorjaar2020 komen er. Van 25 maart tot 3 april 2020.

De NAH-cafés  zijn ontmoetingsplaatsen  voor mensen met NAH, hun familie en allen die betrokken zijn bij NAH. Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen zijn de NAH-cafés laagdrempelig.  Iedereen is welkom.

Door de gemeenschappelijk communicatie van de ontmoetingen – alles in één  week en een gemeenschappelijke flyer – wordt het initiatief herkenbaar. Zo dragen zij bij tot de bewustmaking van NAH en de gevolgen ervan.

Wil je met een groep of een organisatie meedoen door een café te organiseren? Dat kan! Meer informatie kun je krijgen bij Sabine Willaert sabine.willaert@sig-net.be of 053/ 38 28 10

De Vierde week van NAH 2019

  • Start op 14 oktober met een lanceringsevent in Inkendaal-Vlezenbeek
  • Nieuw dit jaar: NAH-cafés in heel Vlaanderen. Dit zijn ontmoetingsplekken voor mensen met NAH, familie en vrienden, geïnteresseerden. Ze zijn allemaal te vinden op de FB pagina van de NAH LIGA

U doet toch ook mee?

Dag van de Zorg – Thema het Brein

 

Dag van de Zorg vzw  organiseert van 11 tot 17 maart een week van de Zorg. Dit jaar is het thema het BREIN.

Donderdag 14 maart 2019  is er een BreinCongres in Brussel.

Het programma is veelzijdig en er komen professionals, ervaringsdeskundigen, mensen met NAH en mantelzorgers aan het woord. Met diverse invalshoeken: over revalidatie na NAH, over jongdementie, over psychopharmaca, over breininnovatie, over neuropsychologie en over Tytgat Chocolat. En we gaan samen zingen en relaxatieoefeningen doen.

Meer informatie en inschrijven : https://www.dagvandezorg.be/weekvandezorg-2019/hetveelzijdigebrein/

Veel andere initiatieven in die week zijn te volgen op de website van dag van de zorg.

Mobiliteitshulpmiddelen. Nieuws van VAPH

Mobiliteitshulpmiddelen van RIZIV en VAPH naar Vlaamse sociale bescherming

Vanaf 1 januari 2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Tot nu toe waren die tussenkomsten in de eerste plaats een bevoegdheid van het RIZIV en was het VAPH bevoegd voor een aantal aanvullende tegemoetkomingen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren vanaf 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Vanaf 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. U vindt meer informatie over de nieuwe regeling en de voordelen die die biedt op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming. Om de bevoegdheidsoverdracht voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien we bij het VAPH een aantal overgangsmaatregelen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Mobiliteitshulpmiddelen.

Lees meer over mobiliteitshulpmiddelen