Ervaringen rond vragenlijsten inschaling en meetinstrumenten voor revalidatie

OPROEP VOOR ERVARINGEN ROND VRAGENLIJSTEN INSCHALING EN

UITNODIGING MEETINSTRUMENT VOOR REVALIDATIE

 Om recht te hebben op bepaalde tegemoetkomingen of extra hulp worden er vragenlijsten afgenomen (vb. door je mutualiteit). Afhankelijk van hoeveel je scoort op zo’n vragenlijst kan je al dan niet beroep doen op een financiële tussenkomst of extra hulp. De overheid wenst dat deze vragenlijsten per sector dezelfde zijn en liet hiervoor nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen. Het project heet “BelRAI” en verwijst naar de Belgische vertalingen van de internationale RAI-schalen. (RAI = Resident Assessment Instrument.) Dit zijn meetinstrumenten die zorgverleners helpen om in kaart te brengen wat een patiënt zelf kan en waarvoor die hulp of ondersteuning nodig heeft. Momenteel zijn er 6 versies beschikbaar (vb. voor personen in de thuiszorg, in een woonzorgcentra, in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg,…). Er is ook een korte vragenlijst om te beslissen of een uitgebreidere vragenlijst moet worden afgenomen. Meer informatie over deze meetinstrumenten is terug te vinden via www.belrai.org. Wie wil kan ook de demo uittesten om zo een concreet zicht te hebben op welke vragen allemaal gesteld worden.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontving twee vragen i.v.m. het afnemen van dergelijke vragenlijsten bij patiënten.

1)    De eerste vraag die het VPP ontving gaat over het beschikbaar stellen van de resultaten verkregen uit deze meetinstrumenten aan de patiënt. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die reeds in aanraking kwamen met zo’n afname of patiënten die hierin een sterke interesse hebben. We zouden je in de loop van januari contacteren om telefonisch enkele vragen te stellen.

2)    De tweede vraag die het VPP ontving gaat over een nieuwe versie die in ontwikkeling is, namelijk deze specifiek voor fysieke revalidatie. Hiervoor zijn we op zoek naar patiënten met revalidatie-ervaring die op 25 januari van 11u-15u willen deelnemen aan een focusgroep om na te denken hoe dit meetinstrument in de revalidatie kan gebruikt worden. Een onderzoekster van LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) zal het meetinstrument komen voorstellen. De focusgroep gaat door op het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15 te Heverlee.

Voel je je aangesproken en wil je graag mee nadenken, gelieve een mailtje te sturen naar susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of te telefoneren naar 016 23 05 26. Vergeet niet aan te geven in welke vraag je interesse hebt:

– de eerste vraag over het delen van resultaten met de patiënt: telefonische bevraging dus graag je telefoonnummer doorgeven

– de tweede vraag over de ontwikkeling van de revalidatieschaal: focusgroep op 25 januari

 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten en fijne feestdagen gewenst,

Susanne Op de Beeck

Beleidsmedewerker

 

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee

Tel.: 016 23 05 26

Niet bereikbaar op woensdag

susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be

www.vlaamspatientenplatform.be

 

Bijklussen betalen met uw budget.

Interessant nieuws van VAPH  voor personen met PAB of PVB

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget.

Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en aan het VAPH bezorgd worden. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

WIl je hierover meer weten?

 

De Warmste Week. Help jij de NAH Liga om een vierde week van NAH te realiseren?

DE WARMSTE WEEK – MUSIC for LIVE 2018

Een vierde WEEK VAN NAH in 2019 ?

Van 18  tot 24  december  2018 is Vlaanderen terug in de ban van de Warmste Week.

Help jij de NAH LIGA om een vierde WEEK VAN NAH te realiseren? 

Een niet-aangeboren hersenletsel kun je oplopen na de verkeersongeval, een tumor, een beroerte ……..Voor mensen die een NAH oplopen betekent dat een breuk in hun levenslijn. Hun gezondheid, hun inkomen, hun relaties … alles komt onder druk te staan. De gevolgen van NAH op het dagelijks leven worden nog  te veel onderschat en daarom wil  de NAH LIGA  er blijven de  aandacht op vestigen.

Onder impuls van de NAH LIGA wordt reeds drie jaar op rij een WEEK VAN NAH georganiseerd. Zij wil dat graag verder zetten en uitbreiden om nog meer mensen kennis te laten maken met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de gevolgen ervan op het dagelijks leven.

MAAR……. om dat te realiseren heeft zijn er fondsen nodig. En jij kunt ons helpen

Wat kun je doen?

Organiseer een actie voor de NAH LIGA

Hoe doe je dat?

  • Organiseer een actie of doe dat samen met  je vereniging.
  • Registreer je actie op de pagina van de warmste week via  www.dewarmsteweek.stubru.be .En kies als goed doel NAH LIGA.
  • De opbrengst van je actie stort je door aan de Koning Boudewijnstichting die verder doorstort naar de NAH LIGA.
  • Breng ons op de hoogte van je actie via  info@nahliga.be. Wij steunen je zoveel  mogelijk via onze kanalen.

Wat kan je nog doen?

Plaatje aanvragen

Je kan tijdens de Warmste Week een plaatje aanvragen voor de NAH LIGA en uitleggen waarom je die plaat kiest of waarom je kiest om ons goed doel te steunen. Per plaatje betaal je een vrij bedrag dat helemaal naar de NAH LIGA gaat.

Meelopen met de Warmathon

Je kan de Warmathon lopen in één van de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en Brussel. Deelnemen kost 15 euro. Alle inschrijvingsgeld wordt verdeeld onder de verschillende goede doelen.

Let op: op deze manier steun je dus  de NAH LIGA niet rechtstreeks maar draag je mee bij aan de pot die wordt verdeeld onder de meer dan 1.000 deelnemende goede doelen

Wil je graag meer weten over de activiteiten van de WEEK VAN NAH? Ga naar  www.weekvannah.be

STUBRU  is terug op het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke

Ook jij kan deelnemen!  En wel tot 24 december!

WEEK van NAH

Onder impuls van de NAH Liga wordt  van 15 -20 oktober de derde week van NAH georganiseerd.

Alle evenementen kun je vinden op www.weekvannah.be 

En op de kalender  en de FB pagina van de NAH Liga

Organiseert u zelf met uw voorziening, vrijetijdsvereniging, collega’s, klas… een activiteit die te maken heeft met NAH? Laat ons dit weten via e-mail.

Er is per provincie een contactpersoon die de informatie centraliseert en invoert in de activiteitenkalender:

West-Vlaanderen:                    Sigrid Van Landschoot  Sigrid.vanlandschoot@onshuisbrugge.be

Oost-Vlaanderen:                    Geert Andries  geert.andries@sig-net.be

Antwerpen:                               Ines Van Reusel Ines.Van.reusel@emmaus.be

Vlaams-Brabant en Brussel:  Eddie Gijbels Eduard.gijbels@telenet.be

Limburg:                                   Annelies Ven annelies.ven@samvzw.be

Voor meer info:

Ali Kazem Zadeh ali.kazemzadeh@samvzw.be

Eddie Gijbels  Eduard.gijbels@telenet.be