Statuten

Statuten

Op 9 juni 2016 werd de Algemene Vergadering van de Vlaamse Liga NAH uitgebreid. De naam werd veranderd naar NAH Liga en de statuten werden aangepast. Het bestuur werd versterkt met nieuwe leden.

Als doel van de vereniging werd in de statuten opgeschreven:

De NAH Liga vzw streeft naar de optimalisatie van de kwaliteit van leven van personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (afgekort NAH) en hun omgeving in Vlaanderen door het verbinden van alle actoren met betrekking tot NAH, met name professionelen in de zorg, ervaringsdeskundigen, familie en betrokkenen, personen met NAH, vormingsinstanties, hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstanties, overheden, enz…. in een Vlaams overlegplatform. Naast deze regio-overstijgende werking ondersteunt de NAH Liga vzw de verschillende regionale initiatieven en faciliteert de verbinding tussen deze regio’s. De NAH Liga vzw moedigt actoren aan om de krachten regio-overstijgend te bundelen en zo te komen tot ontmoeting, uitwisseling, evidence-based handelen, innovatie en een referentiekader voor optimale levenskwaliteit en zorg voor personen met NAH en hun omgeving. Op basis hiervan  realiseert de vzw een optimale beleidsbeïnvloeding en behartigt maximaal de belangen van personen met een NAH en hun mantelzorgers. De NAH Liga vzw is het centrale aanspreekpunt voor de overheid.

 

De volledige statuten vind je in het staatsblad via deze link. Statuten in staatsblad

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel: p/a in Ziekenhuis Inkendaal.Inkendaalstraat, 1, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)

Ondernemingsnummer: 0468383009

Contact : via de contactpagina op www.nahliga.be of via info@nahliga.be